Dé Céadaoin 28 Bealtaine 2008

Binse comórtha do Leaslaoi Ó Briain seolta

Ag ócáid speisialta i leabharlann Choláiste na Tríonóide tráthnóna, seoladh binse comórtha in onóir Leaslaoi Ó Briain nach maireann.

Fuair Leaslaoi bás ar an 18 Nollaig 2007, in aois a 56. Bhí sé mar Leabharlannaí Cúnta i gColáiste na Tríonóide le blianta fada.

Runaí Onórach ar Chumann Gaelach na hEaglaise a bhí ann ó bhí sé ina dhalta ollscoile. Rinne sé sár-obair ag eagrú imeachtaí an Chumainn, go háirithe na seirbhísí rialta Gaeilge. Fear mór iascaireachta a bhí ann fosta.

Tá an bínse nua suite in aice Mhusaem an Choláiste. Bhí slua mór i láthair de chomhoibrithe agus de cháirde Leaslaoi, agus sna hóráidí a tugadh, moladh é as cé chomh cineálta agus a bhí sé, mar chomhoibrí agus mar dhuine.

Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.

Déan nua le h-insealbhú in Ardteampall Chríost

Beidh searmanas insealbhaithe Déin nua Ardteampaill Chríost ( Christ Church cathedral ) ar siúl ar an Deardaoin seo chugainn (29ú) ar a 8.00in i mBAC.

Tagann an tUrr Dermot Dunne, arbh as Mala i gCo Chorcaí dó, i gcomharbacht ar Desmond Harman, (nach maireann), fear uasal a rinne an-chuid don Ghaeilge fad is a bhi sé mar Dhéan, trí féiltí agus seirbhísí a h-éascú san ardeaglais.

Is iar-shagart Cailtliceach Rómhánach é an tUrr Dunne.

Bíonn seirbhís mhíosúil ag Cumann Gaelach na hEaglaise (ar an Domhnach deireanach de gach mhí) san ardeaglais.

Ó ham go cheile, bíonn seirbhís canta d'Urnaí na Nóna (i. Evensong i nGaeilge) ann. Uair sa mhí, bíonn seirbhís machnaimh ciúin ann- "Spiorad". Seirbhís í seo ina mbíonn roinnt paidreacha agus ceol i nGaeilge mar chuid di.