Dé hAoine 17 Deireadh Fómhair 2008

Nuachtáin Gaeilge agus Blaganna

Scríobhadh an mhír seo mar thrácht ar phíosa atá scríofa sa bhlag iGaeilge (blag Choncubhair Uí Liatháin). Féach www.igaeilge.wordpress.com


"Tá na smaointí atá nochtaithe agat maidir le seirbhís nuachta nó “portal” ilghnéitheach Gaeilge ar-líne go h-iontach, a iGaeilge. Ach cuimhnigh nach bhfuil sé ro-chompórdach bheith ag léamh míreanna tiubha nuachta ar scáileán ríomhaire.

Tá sé deas suí síos le nuachtán clóbhuailte agus cupán caifé. Ni sháróidh ríomhaire seo go deo. Beidh gá i gcónaí le nuachtán de chineál éigin as Gaeilge- céim mhór siar a bheas ann má thagann deireadh leis an leanúnachas a bhí againn ó Inniu go Anois go Foinse: i. dá dtiocfadh deireadh ar fad le nuachtán seachtainiúil Gaeilge. Is trua chomh maith go mbeidh deireadh le nuachtán laethúil mar Lá Nua, ach ní dócha go bhfuil leigheas air sin.

Bhraith mé féin le blianta fada go mbeadh sé go maith da bhforbófaí nuachtán dátheangach Béarla-Gaeilge don mhór-phobal (mar a bhí sa Chlaidheamh Soluis anallód), i. míreanna nuachta éagsúla sa dá theanga- ní díreach aistriúchan ó theanga amháin go teanga eile a bheadh i gceist. Bheadh inrochtaineacht ansin do phobal an Bhéarla dul i ngleic le scéalta faoi staid na teanga, agus measaim go mbainfeadh daoine le méid áirithe Gaeilge triail as míreanna a léamh sa teanga dá mbeadh míreann Béarla timpeall orthu.

Tá iGaeilge chun tosaigh ar na blaganna eile (mo cheann fein ina measc) mar cuireann tú go rialta leis. Ní thig liom féin cur le mo bhlag go rialta toisc post lánaimseartha a bheith agam agus tograí eile ar bun agam. Ba cheart dom na tuairimí seo ar fad a bheith á nochtadh agam ar mo bhlag féin, is dócha, ach tá nios mó leitheoirí anseo, fair play duit: tá ardán cruthaithe agat le iGaeilge gur léir go bhfuil éileamh air. Comhghairdeas. Ach gach seans nach mbeidh na daoine a bheidh ag déanamh inchur sa tseirbhís nua chomh díograiseach ag deanamh nuashonraithe ar a míreanna, munar fostaithe lánaimseartha nó pairt-aimseartha de chineal éigin a bheas iontu".
(Trácht ó crosbhealaí ar bhlag iGaeilge)

No comments: