Dé Céadaoin 28 Bealtaine 2008

Binse comórtha do Leaslaoi Ó Briain seolta

Ag ócáid speisialta i leabharlann Choláiste na Tríonóide tráthnóna, seoladh binse comórtha in onóir Leaslaoi Ó Briain nach maireann.

Fuair Leaslaoi bás ar an 18 Nollaig 2007, in aois a 56. Bhí sé mar Leabharlannaí Cúnta i gColáiste na Tríonóide le blianta fada.

Runaí Onórach ar Chumann Gaelach na hEaglaise a bhí ann ó bhí sé ina dhalta ollscoile. Rinne sé sár-obair ag eagrú imeachtaí an Chumainn, go háirithe na seirbhísí rialta Gaeilge. Fear mór iascaireachta a bhí ann fosta.

Tá an bínse nua suite in aice Mhusaem an Choláiste. Bhí slua mór i láthair de chomhoibrithe agus de cháirde Leaslaoi, agus sna hóráidí a tugadh, moladh é as cé chomh cineálta agus a bhí sé, mar chomhoibrí agus mar dhuine.

Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.

No comments: